Svaz

Základní údaje

Středočeský svaz stolního tenisu, z.s.
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
IČ 270 38 424
Bankovní spojení – č.ú. 209759421/0300
predseda@stcstolnitenis.cz
www.stcstolnitenis.cz

Korespondenční adresa

Sekretář STSST
Ing. Pachman Tomáš
Zahradní 275, 273 01 Žilina
M: 606 787 662
sekretar@stcstolnitenis.cz

Ing. Nekola Tomáš

Předseda výkonného výboru
M: 607 804 560
predseda@stcstolnitenis.cz

Ing. Pachman Tomáš

Sekretář, místopředseda výkonného výboru
M: 606 787 662
sekretar@stcstolnitenis.cz

Grill Josef

Předseda sportovně-technické komise
M: 603 453 659
stk@stcstolnitenis.cz

Valentová Hana

Předseda komise mládeže a trenérsko-metodické
M: 608 023 347
mladez@stcstolnitenis.cz

RNDr. Kulich Vladimír

Předseda komise rozhodčích
M: 603 889 165
rozhodci@stcstolnitenis.cz

Ing. Kouřil Lubomír

Předseda regionální a mediální komise
M: 605 524 868
media@stcstolnitenis.cz

Grill Josef

Předseda sportovně-technické komise
M: 603 453 659
josef.grill@seznam.cz

Ing. Hataš Martin

Člen sportovně-technické komise
M: 606 917 094
mhatas@cmail.cz

Kopřiva Jiří

Člen sportovně-technické komise
M: 603 445 168
kopriva.ping@seznam.cz

Valentová Hana

Předseda komise mládeže a trenérsko-metodické
M: 608 023 347
hanavalentova@seznam.cz

Ing. Glogar Jaroslav

Člen komise mládeže a trenérsko-metodické

Pisár Petr

Člen komise mládeže a trenérsko-metodické

Šopová Hana

Člen komise mládeže a trenérsko-metodické

RNDr. Kulich Vladimír

Předseda komise rozhodčích
M: 603 889 165
kulich.gymslany@centrum.cz

Mgr. Sláčalová Kateřina

Člen komise rozhodčích

Ing. Beneš Tomáš

Předseda disciplinární komise
M: 737 213 032
tomasbenes24@gmail.com

Ing. Herout Václav

Člen disciplinární komise

Novák Aleš

Člen disciplinární komise

Ing. Dlouhý Jiří

Předseda kontrolní komise
M: 604 865 975
dlouhy.j@seznam.cz

Petráň Zdeněk

Člen kontrolní komise

Tůma Radek

Člen kontrolní komise