Středočeský svaz stolního tenisu

Svaz

Středočeský svaz stolního tenisu, z.s.
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
IČ 270 38 424
Bankovní spojení – č.ú. 209759421/0300
vybor@stcstolnitenis.cz
www.stcstolnitenis.cz

Výkonný výbor

nekola

Ing. Nekola Tomáš

předseda výkonného výboru
M: 607 804 560
predseda@stcstolnitenis.cz

pachman

Ing. Pachman Tomáš

sekretář, místopředseda výkonného výboru
M: 606 787 662
sekretar@stcstolnitenis.cz

grill

Grill Josef

předseda sportovně-technické komise
M: 603 453 659
stk@stcstolnitenis.cz

kopriva

Kopřiva Jiří

předseda komise mládeže a trenérsko-metodické
M: 603 445 168
mladez@stcstolnitenis.cz

kulich

RNDr. Kulich Vladimír

předseda komise rozhodčích
M: 603 889 165
rozhodci@stcstolnitenis.cz

kovarik

Ing. Kovařík Pavel

předseda regionální a mediální komise
M: 724 115 446
media@stcstolnitenis.cz

slacalova

Mgr. Sláčalová Kateřina, Ph.D.

členka výkonného výboru
M: 607 116 771
rozhodci@stcstolnitenis.cz

Sportovně-technická komise

grill

Grill Josef

předseda sportovně-technické komise
M: 603 453 659
stk@stcstolnitenis.cz

Komise mládeže a trenérsko-metodická

kopriva

Kopřiva Jiří

předseda komise mládeže a trenérsko-metodické
M: 603 445 168
mladez@stcstolnitenis.cz

Komise regionální a mediální

kovarik

Ing. Kovařík Pavel

předseda komise regionální a mediální
M: 724 115 446
media@stcstolnitenis.cz

Komise rozhodčích

kulich

RNDr. Kulich Vladimír

předseda komise rozhodčích
M: 603 889 165
rozhodci@stcstolnitenis.cz

Disciplinární komise

benes

Ing. Beneš Tomáš

předseda disciplinární komise
M: 737 213 032
disciplinarni@stcstolnitenis.cz

Kontrolní komise

dlouhy

Ing. Dlouhý Jiří

předseda kontrolní komise
M: 604 865 975
kontrolni@stcstolnitenis.cz